banner
 

Aurkezpena
linea
Enpresa
  Egitekoa / Ikuspegia / Balioak
Kalitatezko Politika
Datu pertsonalen babesa
Konpromisoa ingurumenarekin
linea
Erabiltzailearentzako Informazioa
  Instalazioak
Kokapena
Bisita orduak
Sendagilearen txostena eskatzeko
Gomendioak
Alta
Sendagilearen txostena eskatzeko
linea
Jarduerak
linea
Harremanetarako
linea

aniversarioespacioblanco
 
Datu pertsonalen babesa

Usurbilgo Sendategia SLk pazienteen eta haien ingurunearen intimitatea begirunez zaintzeko konpromisoa bere egiten du. Horregatik, Usurbilgo Sendategia SLk bere gain hartu ditu legez eskatzen diren datu pertsonalen babes-mailak, hain zuzen, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa garatzeko Erregelamendua onartzen duen 1720/2007ko Errege Dekretuan oinarrituak. Halaber, bere eskumenean dituen babes-baliabide tekniko guztiak erabiltzea du xede.