banner
 

Aurkezpena
linea
Enpresa
  Egitekoa / Ikuspegia / Balioak
Kalitatezko Politika
Datu pertsonalen babesa
Konpromisoa ingurumenarekin
linea
Erabiltzailearentzako Informazioa
  Instalazioak
Kokapena
Bisita orduak
Sendagilearen txostena eskatzeko
Gomendioak
Alta
Sendagilearen txostena eskatzeko
linea
Jarduerak
linea
Harremanetarako
linea

aniversarioespacioblanco
 
Kalitatezko politika

Usurbilgo Sendategiak, bere politika orokorraren alorrean, kalitatearen kudeaketa du lehentasunezko xede, hau da, bertako prozesu eta jarduera guztien etengabeko hobekuntza, eta horretarako Kalitatearen Kudeaketarako Sistema finkatu da, honako premisa hauetan oinarritzen dena:

• Giza harreman eta tratu profesional arduratsu baten bidez pazienteen ongizatea lortzea.
• Gertutasuna eta ardura pertsonalizatua, bakoitzaren egonkortasunera eta birgizarteratzera
bideraturik.
• Profesional-talde kualifikatu bat izatea, urtean behingo prestakuntza-planak eginez.
• Aplikagarriak diren legezko edo arauzko betekizunak ezagutzea eta betetzea.
• Bertako Kalitate Sistemaren eraginkortasuna etengabe hobetzea, aldian behingo
azterketen bidez.
• Akatsak eta okerrak baliatzea, haien kausak erabakitzeko eta ezabatzeko, hala
etorkizunean berriro gerta ez daitezen.
• Helburuak zehaztea eta beteko direla bermatzeko ekintzak finkatzea.
• Aurrera begira gauzak ongi egiteko eta hobetzeko asmoa.


Helburu orokor horiez gain, Zuzendaritzak kalitate-sistema aztertzeko batzarrean urtero
finkatuko ditu helburuak: zehatzagoak eta neurgarriagoak.

Kalitate Politika honen bidez, Zuzendaritzak bere gain hartzen du Kalitatearen konpromisoa,
eta hitz ematen du enpresaren maila guztietara hedatu eta betetzeko beharrezko diren
baliabideak jarriko dituela.