banner
 

Aurkezpena
linea
Enpresa
  Egitekoa / Ikuspegia / Balioak
Kalitatezko Politika
Datu pertsonalen babesa
Konpromisoa ingurumenarekin
linea
Erabiltzailearentzako Informazioa
  Instalazioak
Kokapena
Bisita orduak
Sendagilearen txostena eskatzeko
Gomendioak
Alta
Sendagilearen txostena eskatzeko
linea
Jarduerak
linea
Harremanetarako
linea

aniversarioespacioblanco
 
Konpromisoa ingurumenarekin

Gaur egun gure Usurbilgo sendategiak 55 langile baino gehiago ditu eta Ospitale Erregimeneko Pazienteei Laguntza Psikiatrikoa eskaintzea da gure egungo jarduera.
Gure zentroaren azken urteetako bilakaera egokiaren adierazlea da gure pazienteen asebetetasun-maila altua. Gerora ere gure pazienteen asebetetasun-maila hori bermatzen jarraitzeko, eta inguruarekiko ardura geure egiteko, kontziente gara garapen ekonomikoak eta ingurumena babesteak bateragarriak izan behar dutela. Horregatik, geure gain hartzen dugu kutsaduraren prebentziorako konpromisoa eta hitzematen dugu ingurumenaren gai hau presente egiten joango garela, gure antolamenduaren eguneroko kudeaketan, egunetik egunera hobetuz.
Edozein giza jarduerek bezala, gure enpresak ingurumen-inpaktuak eragiten ditu. Hori dela eta, hitzematen dugu ingurumenean arrastoa utzi dezaketen aspektu -kontsumo eta hondakin- nagusiak identifikatu eta neurtuko ditugula, eta gure langileen prestakuntzaz arduratu garela, gure jardueraren eta horren funtzioen aspektuei buruz sentsibiliza daitezen eta euren lanpostuan duten jokaera gure konpromisoaren isla izan dadin, kontuan hartuz lehentasunezkoak direla energiaren kontsumoa, bilgarrien erabilera egokia eta hondakinen kudeaketa.
Ingurumenari buruzko legedia betetzetik haratago, ingurumenaren etengabeko hobekuntza lortzea da gure erronketako bat, eta, horretarako, aspekturik nagusienak murrizte aldera, urtero berrikusi eta definituko ditugu ingurumenari buruzko xedeak, helmugak eta programak.

2013ko azaroaren 25